หมออยากเล่า ตอนที่ 1

หมออยากเล่า ตอนที่ 1

โดย

นพ.เชวง ลิขสิทธิ์
แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม

 

คิดอยู่ไม่นาน ว่าจะเริ่มต้นด้วยเรื่องอันไดดี จึงเป็นศรีแก่ตัว ๕๕๕  คือเขียน(บ่น) แล้วมีคนอ่าน  อ้าว! ก็แนวคิดคุณภาพ วัดกันด้วยคุณค่า ที่ผู้รับผลงาน คือท่านผู้อ่านจะได้รับ ว่า ดีมีประโยชน์จริง มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน เอาไปปฏิบัติแล้ว สุขภาพดี ไม่ต้องหาหมอเยอะก็ได้ ตามแนวคิดของของมุมไร้สาระ Stupid Corner เอ้ย หมออยากเล่า ที่ว่า...

ความเชื่อ หรือ ความจริง
“ Believe or Fact ”
Fake
or Fact

แล้วที่ว่า “คิดอยู่ไม่นาน” ก็หมายถึงว่า พอยิ่งแก่ ต้องทำตัวเหมือนเด็ก รุ่นใหม่ คือคิด(ก่อนทำ) น้อยลง เพราะคิดมาเยอะแล้ว คิดปั้บ เริ่มลงมือทำเลย ทำไปเรียนรู้ไป อย่าท่าเยอะ “Action Learning” แล้วประสบการณ์จากการ “กระทำ” หรือ “Action” จะทำให้เรา ไปได้เร็ว สำเร็จได้ไว ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า “Improvise” หรือ “ด้นสด/กลอนสด”

ที่ว่า แก่แล้ว ต้องทำเหมือนเด็ก(ไม่ใช่ทำตัวเป็นเด็กนะ) เดี๋ยวโดนประณาม ๕๕๕  คือ เราต้องเอาแนวคิด ชุดความคิดของเด็ก เรียนรู้ว่า เด็ก เขาคิดอย่างไร

ถ้าจะอธิบายเป็น Generation เรา Gen B, Gen X ต้องเรียนรู้ แนวคิดของ Gen Y, Gen Z ด้วย แต่Gen Alpha อาจจะอยู่รอเรียนรู้ไม่ไหว คงจะไป(จากโลกนี้) ก่อนเป็นแน่ จะได้รู้ความคิดเขา รู้ใจเขาบ้าง อาจจะไม่ทั้งหมด เพราะเราต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม แล้วสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัว เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทุกวัน ไม่เคยหยุด ซึ่งจริงๆ ก็เปลี่ยนเพราะความคิดคนนั่นแหละ ยิ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว ก็เป็นตัวเร่งของความเร็วอย่างอื่นๆตามมา กลับไปเปลี่ยนความคิดคน เกิดการสะท้อน ย้อนคิดที่เรียกว่า Reflection ก็เกิด คิดใหม่ๆตามมาอีก ไม่จบไม่สิ้น ถ้าคิดดี ทำดี ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ก็จะมีความสุข ไม่ทุกข์มาก ความคิด คือจิตใจ ความสุข ความทุกข์ ล้วนมาจากความคิดนั่นเอง วันนี้เริ่มต้นกันด้วย ความสุข ความทุกข์ ทางใจ กันก่อน ที่เกิดจากการคิด ชุดความคิด แนวคิด ที่เรียกว่า Mindsets ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

Mindsets เอาตามหลักวิทยาศาสตร์พื้นฐานสมอง ที่ศึกษาวิจัยกันมา แล้วสรุปได้ว่า Mindsets หรือ ชุดความคิดของเรา คล้ายๆร่องน้ำของชุดเซลล์ประสาท เส้นใยประสาทในสมอง ถ้าใช้ร่องน้ำนั้นบ่อยๆ ร่องน้ำนั้นก็จะกว้างขึ้น ลึกขึ้นเรื่อยๆ น้ำก็จะยิ่งไหลสะดวก เหมือนความคิดที่คิดได้เร็ว ปริมาณมาก เมื่อรับสิ่งกระตุ้น เข้ามา หู ตา ได้ยิน ได้เห็น ได้อ่าน ชุดความคิดนั้นก็ทำงาน ประมวลออกมาเป็นความเห็น ทัศนคติของเรา ถ้าชุดความคิดเราดี ถูกต้อง ใช่ เหมาะสมกับตัวเรา สังคมยุคสมัย ตัวเราก็จะมีความสุขอยู่ร่วมในสังคมอย่างปรองดองเอื้ออาทร

หมออยากเล่า ตอนที่ 1 ดูเหมือนจะไปทางการสร้างเสริม สุขภาพจิต ใจกันก่อนนะครับ ถ้าจิตใจดี ความคิดดีแล้ว การทำดีจะตามมา ส่งผลถึงสุขภาพทางกายด้วย

ถ้าเอาหลักการของอริยสัจ 4 ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เด็ดยอดเอาเฉพาะ นิโรธ การไม่ทุกข์ หรือ Happiness ทางพ้นทุกข์ ไปหาความสุข มรรคมีองค์ 8 ข้อแรก ก็คือ สัมมาทิฐิ นั่นก็คือ ความคิดชอบ หรือ สัมมา Mindsets นั่นเอง

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...