หมออยากเล่า

หมออยากเล่า

โดย

นพ.เชวง ลิขสิทธิ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม

หมออยากเล่า” มุมสบายๆสไตล์ หมอ’เวง เจ้าเก่า

ความเชื่อ กับ ความจริง
Believe & Fact.

ที่ยกเกริ่นไว้ก่อนเพื่ออยากจะสื่อสาร เรื่องสุขภาพแบบสบายสบาย ได้ Idea ตอนไปเที่ยวสุราษฎร์ธานี ไปเยี่ยมเพื่อน ได้พาไปสวนโมกข์ ของท่านอาจารย์พุทธทาส โชคดีที่กลับบ้านทัน Lock Down กทม.พอดี (ประมาณ ต้น มีนาคม 2563) พระอาจารย์ที่จำพรรษา ปฏิบัติธรรมที่นั่น กรุณาเทศน์โปรดโยมหมอ(ไกลวัด) ว่า...

“มาสวนโมกข์ ต้องได้รับ ความสบายใจ สุขใจกลับไป”

ก็ตรงกับหลักฐานทางวิชาการ ที่ว่า สมองคน ที่เป็นแหล่ง ความคิด ความจำ ความฉลาด จะทำงานดี เมื่ออยู่ในสภาวะ สบายๆ” ภาวะ สบายๆ (ที่ไม่ใช่ขี้เกียจ ไม่ทำอะไรเลย) สามารถ รับเข้า คิด วิเคราะห์ แยกแยะ เหตุและผล นำสิ่งดีๆมาปฏิบัติ ได้พฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ แก่ตน และส่วนรวม ได้ดีกว่า สภาวะที่ไม่สบาย เครียด และกดดัน

จึงตั้งใจว่า จะย่อยเรื่อง วิชาการสุขภาพ ตั้งแต่ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู โดยเฉพาะ “ความเชื่อ” และ “ความจริง”  ใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก มองปัญหาเป็นโอกาสพัฒนาเปิดมุมมองใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ สร้างชุดความคิดใหม่ๆ ที่เรียกว่า Growth Mindsets ในการดูแลสุขภาพ

ตอนแรกจะใช้ชื่อมุมนี้ว่า Stupid Hour ถ้าจะมอง แปลตรงๆ ว่า ชั่วโมงแห่งความไม่ฉลาด ก็จะไม่เชิงบวกตามแนวคิด สุดท้ายทีมงานการตลาดก็ช่วยคิด ออกมาเป็น หมออยากเล่า

”หมออยากเล่า”  เป็นการเล่าแบบ สบายๆ สาระดีๆ มีประโยชน์ หรือแบบไร้สาระ(วิธีนำเสนอ)บ้าง เพื่อผู้อ่านจะได้ทั้งความสบายใจและสุขภาพดี “ตามเป้าหมาย” ไม่มาก ก็น้อย โม้ล่วงหน้า ไว้ก่อน ตั้งใจนำเสนอสัปดาห์ละครั้ง ถ้าลืมหรืออยากรู้เรื่องอะไร โปรดทวงและ เสนอแนะ ได้ไม่ว่ากัน ก็บอกละไง ซาบาย ซาบาย แบบพี่เบิร์ด (Gen Y ลงไป ถามคุณพ่อ คุณแม่ นะครับ)

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...