ทดสอบภูมิแพ้ Allergy screening 45

แพ็คเกจทดสอบ “ภูมิแพ้
Allergy screening 45 (inhalation+food)

ราคาโปรโมชั่น  3,600 บาท

การทดสอบภูมิแพ้สิ่งกระตุ้น 22 ชนิด (inhalation profile)

การทดสอบภูมิแพ้กลุ่มอาหาร 23 ชนิด  (Food profile)

การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง

การทดสอบผิวหนัง หรือ skin prick test เพื่อตรวจหาว่าผู้ป่วยแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใดบ้าง  โดยมีวิธีทดสอบ ดังนี้

  • แพทย์หยดน้ำยาซึ่งเป็นสารสกัดลงบนท้องแขนหรือบริเวณหลัง
  • ใช้เข็มสะกิดเบาๆ (วิธีนี้มักทำได้ในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปที่ให้ความร่วมมือ)
  • หลังจากสะกิด แพทย์จะอ่านผลใน 15-20 นาที และจะรู้ว่าแพ้สารอะไร

ทดสอบ (Skin Test) ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

  • งดยารับประทานที่มีผลต่อการทดสอบทางผิวหนังอย่างน้อย 1-3 สัปดาห์ เช่น กลุ่มยาแก้แพ้ แก้ลมพิษ ยากล่อมประสาทและยานอนหลับ
  • หากใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดฉีดหรือรับประทาน ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนทำการทดสอบ
  • ในวันที่ทำการทดสอบผู้ป่วยไม่ควรมีอาการป่วยหรือเป็นไข้ และควรพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมร่างกาย

   เงื่อนไข

  1. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  2. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Facebook : Ubonrak Thonburi Hospital
LINEID : @
ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...