ตรวจสุขภาพหู

ตรวจสุขภาพ หู
ตรวจปีละครั้ง เพื่อสุขภาพหูของคุณ

“หู"  เป็นอวัยวะที่ช่วยให้เราได้ยิน เมื่อมีเสียงรบกวนในหูหลายคนมักชะล่าใจและคิดว่าหายได้เอง จึงปล่อยไว้จนรำคาญ ทุกข์ทรมาน และอาจร้ายแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นเมื่อมีเสียงรบกวนในหูจนผิดสังเกต การพบแพทย์โดยเร็วที่สุดจะช่วยให้ทำการรักษาได้ทันท่วงทีและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหูได้

สูญเสียการได้ยิน “ภัยเงียบที่เกิดได้ทุกช่วงวัย”

โปรแกรมตรวจสุขภาพหู (EAR CHECK UP)

    • ตรวจหูชั้นนอก โดยแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก

    • ตรวจวัดแรงดันในหูชั้นกลาง (Tympanogram)

    • ตรวจการได้ยิน (Audiogram)

ราคาโปรโมชั่น  990  บาท

 

เงื่อนไข

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Facebook : Ubonrak Thonburi Hospital
LINEID : @
ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...