ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน ธันวาคม 63

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน ธ.ค 63

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน ธันวาคม “เรารักพ่อ”

คุณพ่อสุขภาพดี คุณลูกสบายใจ ด้วย 3 โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด “รักสุขภาพกับอุบลรักษ์

  • โปรแกรมที่ 1 ชุดมาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น  3,500 บาท
  • โปรแกรมที่ 2 คุณพ่อ สุขสดใส ราคาโปรโมชั่น  3,900 บาท
  • โปรแกรมที่ 3 คุณพ่อ ในดวงใจ ราคาโปรโมชั่น  4,700 บาท

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

  • ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (EST)   ราคาโปรโมชั่น     2,200 บาท
  • ตรวจหัวใจด้วยเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)     ราคาโปรโมชั่น     2,500 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน ธ.ค 63

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  • ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี: 46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-429100
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7

Facebook : Ubonrak Thonburi Hospital
LINE ID : @
ubonrak

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...