ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ประจำเดือน สิงหาคม

เรารักแม่

สายใยแห่งรัก อยากให้คุณแม่มีสุขภาพดี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด “เรารักแม่”

โปรแกรมที่ 1 คุณแม่สุขภาพดี  ราคาโปรโมชั่น  3,400 บาท

โปรแกรมที่ 2 เติมรักให้คุณแม่ ราคาโปรโมชั่น  4,100 บาท

โปรแกรมที่ 3 คุณแม่ในดวงใจ  ราคาโปรโมชั่น  5,400 บาท

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่นสำหรับ วันแม่

  1. 1. ตรวจและวิเคราะห์ สมรรถภาพของหลอดเลือดแดง (ABI&CAVI)   ราคาโปรโมชั่น 1,000 บาท
  2. 2. ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD 2 part ; Hip&Spine) ราคาโปรโมชั่น 2,400 บาท

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Facebook : Ubonrak Thonburi Hospital
LINE ID: @
ubonrak

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...