ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม

ตรวจคัดกรองมะเร็ง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด “ตรวจคัดกรองมะเร็ง”

โปรแกรมที่ 1 Standard CANCER  ราคาโปรโมชั่น  4,300 บาท

โปรแกรมที่ 2 Male CANCER ราคาโปรโมชั่น  5,400 บาท

โปรแกรมที่ 3 Lady CANCER ราคาโปรโมชั่น  8,300 บาท

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Facebook: Ubonrak Thonburi Hospital
LineID: @
ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...