ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน

ไตเสื่อม ไตวาย รู้ได้ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด “เรารักไต

โปรแกรมที่ 1 ตรวจคัดกรองโรคไต  ราคาโปรโมชั่น  3,400 บาท

โปรแกรมที่ 2 ตรวจคัดกรองนิ่วไตและโรคไต ราคาโปรโมชั่น  3,600 บาท

โปรแกรมที่ 3 ตรวจคัดกรองโรคไตและเบาหวาน ราคาโปรโมชั่น  4,000 บาท

โปรแกรมที่ 4 ประเมินและติดตามโรคไต  ราคาโปรโมชั่น  4,100 บาท

โปรแกรมที่ 5 ตรวจคัดกรองนิ่วไตและประเมินติดตามโรคไต  ราคาโปรโมชั่น  4,300 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Facebook : Ubonrak Thonburi Hospital
LINE OA ID : @
ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...