ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มกราคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มกราคม

สุขภาพดี...ปีใหม่

มีความสุข สุขภาพดี ต้อนรับปีใหม่

ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด สุขภาพดี...ปีใหม่

 โปรแกรมที่ 1 ชุด สุขภาพดี ปีใหม่ ราคาโปรโมชั่น 3,300 บาท

 โปรแกรมที่ 2 ชุด สุขภาพตับดี รับปีใหม่ ราคาโปรโมชั่น 4,400 บาท

 โปรแกรมที่ 3 ปีใหม่...ห่างไกลมะเร็ง (ชาย) ราคาโปรโมชั่น 4,500 บาท

 โปรแกรมที่ 4 ปีใหม่...ห่างไกลมะเร็ง (หญิง) ราคาโปรโมชั่น 4,500 บาท

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก 1 Part (B.M.D : Spine)        ราคาโปรโมชั่น 1,000 บาท

ตรวจมะเร็งปากมดลูกหาเชื้อ HPV (Thin Prep Test+HPV)    ราคาโปรโมชั่น 2,000 บาท

ตรวจหามะเร็งเต้านม (Digital Mammogram)    ราคาโปรโมชั่น 2,500 บาท

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี เหมาจ่าย 3 เข็ม (H-B Vac : Adult)    ราคาโปรโมชั่น 2,000 บาท

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Ubonrak Thonburi Hospital       @ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...