ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มกราคม 64

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มกราคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มกราคม

“สุขภาพดี...ปีใหม่” มีความสุข สุขภาพดี ต้อนรับปีใหม่ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “สุขภาพดี...ปีใหม่”

โปรแกรมที่ 1 สุขภาพดี ปีใหม่ ราคาโปรโมชั่น 3,300 บาท
โปรแกรมที่ 2 สุขภาพตับดี รับปีใหม่ ราคาโปรโมชั่น 4,400 บาท
โปรแกรมที่ 3 ปีใหม่...ห่างไกลมะเร็ง (ชาย) ราคาโปรโมชั่น 4,500 บาท
โปรแกรมที่ 4 ปีใหม่...ห่างไกลมะเร็ง (หญิง) ราคาโปรโมชั่น 4,500 บาท

พิเศษ!!!รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

  • ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก 1 Part (B.M.D : Spine)        ราคาโปรโมชั่น 1,000 บาท
  • ตรวจมะเร็งปากมดลูกหาเชื้อ HPV (Thin Prep Test+HPV)    ราคาโปรโมชั่น 2,000 บาท
  • ตรวจหามะเร็งเต้านม (Digital Mammogram)    ราคาโปรโมชั่น 2,500 บาท
  • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี เหมาจ่าย 3 เข็ม (H-B Vac : Adult)    ราคาโปรโมชั่น 1,800 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มกราคม

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  • ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Facebook : Ubonrak Thonburi Hospital
LINE OA ID: @ubonrak

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...