ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม

“Perfect Women หญิงยุคใหม่...ใส่ใจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้หญิง

 โปรแกรมที่ 1  CLASSIC  ราคาโปรโมชั่น 3,300 บาท

 โปรแกรมที่ 2  SILVER     ราคาโปรโมชั่น 3,700 บาท

 โปรแกรมที่ 3  GOLD      ราคาโปรโมชั่น 4,600 บาท

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

  1. 1. ตรวจมะเร็งปากมดลูกหาเชื้อ HPV (Thin Prep Test+HPV) ราคาโปรโมชั่น 2,000 บาท
  2. 2. ตรวจมะเร็งปากมดลูกหาเชื้อ HPV (Thin Prep Pap Test) ราคาโปรโมชั่น 1,000 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Facebook : Ubonrak Thonburi Hospital
LINE OA ID: @ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...