ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม

เพชฌฆาตเงียบ...ที่คุณต้องเฝ้าระวัง

รู้ทัน...ป้องกันได้

ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด “เพชฌฆาตเงียบ...ที่คุณต้องเฝ้าระวัง”

โปรแกรมที่ 1 ป้องกันภัยเงียบใกล้ตัว  ราคาโปรโมชั่น  3,400 บาท

โปรแกรมที่ 2 ตรวจหาภาวะธาลัสซีเมีย ราคาโปรโมชั่น  800 บาท

โปรแกรมที่ 1+2 ตรวจคัดกรองภัยซ่อนเร้น ราคาโปรโมชั่น  4,000 บาท

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

  1. 1. ตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function test) ราคาโปรโมชั่น     600 บาท
  2. 2. ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตัน (ABI) ราคาโปรโมชั่น 1,000 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
facebook: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE ID: @
ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...