ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน พฤศจิกายน

“รักสุขภาพกับอุบลรักษ์”

สุขภาพดี...ชีวิตมีความสุข

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด “รักสุขภาพกับอุบลรักษ์”

โปรแกรมที่ 1 ชุดมาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น  3,400 บาท

โปรแกรมที่ 2 รักและห่วงใยใส่ใจเบาหวาน ราคาโปรโมชั่น  4,000 บาท

สิทธิพิเศษ!!!

ตรวจเท้าด้วยเครื่องตรวจปลายประสาทเท้า (Vibro Sense)  ฟรี!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตันด้วยเครื่อง ABI   ราคาโปรโมชั่น     1,000 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Facebook : Ubonrak Thonburi Hospital
LINEID : @
ubonrak

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...