ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม

“สุขภาพดี...วันผู้สูงอายุสากล”

ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ ผู้สูงวัย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด “สุขภาพดี...วันผู้สูงอายุสากล”

โปรแกรมที่ 1 ชุดมาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น  3,400 บาท

โปรแกรมที่ 2 ชุดตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง(ชาย) ราคาโปรโมชั่น  4,600 บาท

โปรแกรมที่ 3 ชุดตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง(หญิง) ราคาโปรโมชั่น 4,600 บาท

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

  1. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (ThinPrep PAP Test)   ราคาโปรโมชั่น     1,000 บาท
  2. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (ThinPrep PAP Test+HPY)   ราคาโปรโมชั่น     2,000 บาท
  3. ตรวจมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram) ราคาโปรโมชั่น 2,500 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
facebook: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE ID: @
ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...