ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน กันยายน

เราห่วงใย...หัวใจคุณ

ดูแลทุกจังหวะหัวใจของคนที่คุณรัก

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด “เราห่วงใย...หัวใจคุณ”

 

โปรแกรมที่ 1 ตรวจสุขภาพแบบมาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น  3,300 บาท

โปรแกรมที่ 2 เราห่วงใย...หัวใจคุณ ราคาโปรโมชั่น  4,300 บาท

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

  1. ตรวจสรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพราน (EST)   ราคาโปรโมชั่น    2,200บาท
  2. 2. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram) ราคาโปรโมชั่น 2,600 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Facebook: Ubonrak Thonburi Hospital        LinkID: @ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...