ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

“อุบลรักษ์...รักคุณ”

ชวนคุณบอกรัก ด้วยของขวัญสุขภาพจากใจ
ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “อุบลรักษ์...รักคุณ”

 โปรแกรม รักคุณ ด้วยหัวใจ
ราคาโปรโมชั่น 3,700 บาท มาเป็นคู่ ราคาเพียง  7,200 บาท

 โปรแกรม ห่วงใยคุณ ดุจญาติสนิท (ชาย/หญิง)
ราคาโปรโมชั่น 4,500 บาท  มาเป็นคู่ ราคาเพียง  8,800 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
    ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Ubonrak Thonburi Hospital
เพิ่มเพื่อน

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...