เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วย “วัคซีน”

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วย “วัคซีน”

การให้วัคซีนแก่ร่างกายเป็นวิธีที่ดีที่สุดช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเลียนแบบธรรมชาติ

วัคซีนป้องกันสุกใส ( ราคาเหมาจ่าย 2 เข็ม)  ราคา 3,300 บาท

อาการ

-มีไข้ ปวดเมื่อยหรือเจ็บคอ เบื่ออาหาร
-มีตุ่มน้ำใสเล็กๆขึ้นทั่วตัว  มักมีอาการคันร่วมด้วย
-ผื่นจะตกสะเก็ดและหลุดหมดภายในระยะเวลาประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์

ผู้ที่ควรได้รับวัคซีนโรคอีสุกอีใส

-ผู้ที่ไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อน
-เด็กอายุน้อยกว่า 13 ปี ฉีดวัคซีน 2 ครั้ง ครั้งแรกขณะอายุ 12-18 เดือน ครั้งที่ 2 ขณะอายุ 4-6 ปี หรือห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน
-วัยรุ่นและผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ให้ฉีดวัคซีน 2 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนอีสุกอีใส คือ อาการบวมแดง แดงร้อน บริเวณที่ฉีด อาจมีผื่นและไข้ร่วมด้วย

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

    ชนิด 4 สายพันธุ์ ( เหมาจ่าย 3 เข็ม)                  ราคา 7,600 บาท

    ชนิด 2 สายพันธุ์ ( เหมาจ่าย 3 เข็ม)                  ราคา 7,000 บาท

ปัจจุบันในประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 ชนิดด้วยกัน ได้แก่

  • ชนิด 2 สายพันธุ์ ครอบคลุมสายพันธุ์ 16 และ 18
  • ชนิด 4 สายพันธุ์ ครอบคลุมสายพันธุ์ 6, 11, 16 และ 18

ซึ่งวัคซีนทั้ง 2 ชนิดนี้สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 และ18 ได้ถึง 70% ส่วนวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์สามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ 6 และ 11 เพิ่มเติม ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหูดหงอนไก่และมะเร็งทวารหนักในเด็กผู้ชายได้ด้วย

การฉีดวัคซีนต้องฉีดให้ครบถ้วนทั้งหมด 3 เข็ม โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 ให้ฉีดตามที่กำหนด
  • ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 1-2 เดือน
  • ครั้งที่ 3 ห่างจากเข็มแรกประมาณ 6 เดือน

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี ( เหมาจ่าย 3 เข็ม)            ราคา 1,800 บาท

ไวรัสตับอักเสบบี สามารถติดต่อผ่านทางการคลอด การสัมผัสเลือดหรือแผลเปิดของผู้ติดเชื้อ การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ และการใช้อุปกรณ์ที่แหลมคมหรือของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น  เข็มฉีดยา มีดโกนหนวด หรือแปรงสีฟัน หากได้รับเชื้อแล้วไม่ได้รับรักษา อาจนำไปสู่การอักเสบเรื้อรัง  ตับวาย ตับแข็ง และมะเร็งตับ แต่สามารถป้องกันได้ โดยการฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนต้องฉีดให้ครบถ้วนทั้งหมด 3 เข็ม โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 ให้ฉีดตามที่กำหนด
  • ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 1 เดือน
  • ครั้งที่ 3 ห่างจากเข็มแรกประมาณ 5 เดือน

ผลข้างเคียง

มีอาการ ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีดซึ่งมีอาการไม่มากและหายเองได้ใน 2-5 วัน

แพ็คเกจวัคซีน Flu & IPD

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ & วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ Prevnar13  ราคา 3,400 บาท

  • Influenza Vaccine 2020-2021 (Southern strain)

  • (สามารถฉีดพร้อมกันกับ Flu Vac.ได้ แต่คนละแขน)

ราคาโปรโมชั่น/เข็มละ

 1. วัคซีนป้องกันสุกใส  Varilrix    ราคา 1,700 บาท
 2. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
  • ชนิด 4 สายพันธุ์     ราคา 2,800 บาท
  • ชนิด 2 สายพันธุ์    ราคา 2,600 บาท
 3. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี     ราคา 650 บาท

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Facebook Page: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE OA ID : @
ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...