แพ็คเกจคลอดเหมาจ่าย

 2,894 total views

แพ็คเกจ “คลอดเหมาจ่าย
รวมมารดาและทารก

   เงื่อนไข

  1. แพ็คเกจนี้ไม่รวมกรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อนหรือโรคประจำตัว และการคลอดแล้วมีภาวะผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง น้ำหนักต่ำกว่าผิดปกติ
  2. การเข้าร่วมแพ็คเกจนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสูติแพทย์
  3. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  4. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 แผนกสูติ นรีเวช ต่อ 2523 , 2129
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
facebook :
Ubonrak Thonburi Hospital
LINEID@
ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...