พิเศษ!! วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

พิเศษ‼วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 600 บาท

เนื่องในวาระ ครบรอบ 25 ปี โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ขอมอบโปรโมชั่นพิเศษ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ วันนี้เริ่มแล้ว ดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคาเพียง 600 บาทเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เป็นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ครอบคลุมไวรัส 4 สายพันธุ์ ดังนี้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1 ,ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/ H3N2 ,ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Victoria และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Yamagata

กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไข้หวัดใหญ่:

ใครคือกลุ่มที่เสี่ยง ต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ และควรได้รับการป้องกันด้วยวัคซีนนี้ คือ เด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ,ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ,หญิงตั้งครรภ์ ,ผู้หญิงที่อยู่ในระยะ 2 สัปดาห์หลังคลอด และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หัวใจ ปอด ตับ โรคไต

ประโยชน์ของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์:

-ลดอัตราการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่
-ลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรัง
-ลดการใช้ยาปฎิชีวนะ จากภาวะแทรกซ้อนในติดเชื้อแบคทีเรีย
-ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
-ลดการขาดงานหรือขาดเรียน
-ลดอัตราการรักษาตัวในโรงพยาบาล
-ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่

วันนี้โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ขอมอบโปรโมชั่นพิเศษ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคาเพียง 600 บาทเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ -  31 ธันวาคม 2563

ติดต่อสอบถาม:

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Facebook : Ubonrak Thonburi Hospital
LineOA ID : @
ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...