ฟอกสีฟัน

แพ็คเกจฟอกสีฟัน
( Tooth Whitening )

เผยรอยยิ้มอย่างมั่นใจ ด้วยการฟอกสีฟัน

 • ไม่ทำลายเคลือบฟัน

 • ไม่กัดกร่อนเนื้อฟัน

 • ขูดหินปูน ฟรี

ฟอกสีฟันที่โรงพยาบาล (In Office Bleaching)

ก่อนฟอกสีฟัน ผู้ป่วยควรรับรู้ข้อมูลและการรักษา ผลของการรักษา ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนผลดีผลเสียของการรักษานั้นๆ หลังจากแพทย์ทำการตรวจประเมินสภาพช่องปาก รอย ผุ สภาพวัสดุอุด สุขภาพของอวัยวะปริทันต์ รอยสึก รอยฟันร้าว อาการเสียวฟัน สาเหตุของฟันเปลี่ยนสี สอบถามความคาดหวังของคนไข้ ประวัติการแพ้สารฟอกสีฟัน ก็เริ่มปฏิบัติการได้เลย

 1. ทันตแพทย์จะเทียบสีฟันเดิมของคนไข้ก่อนฟอกสีฟัน
 2. ทำการขัดฟัน และทำความสะอาดฟัน ขจัดคราบพลัคที่เกาะบนผิวฟัน
 3. ทำการป้องกันเหงือกโดยใช้สารเรซินปกคลุมรอบเหงือก และป้องกันอวัยวะอื่นๆ ในช่องปากไม่ให้สัมผัสกับน้ำยาฟอกสีฟัน
 4. ทาน้ำยาฟอกสีฟันลงบนตัวฟัน ทิ้งให้น้ำยาสัมผัสกับผิวฟันเป็นเวลา 30 นาที – 2 ชั่วโมง ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตแนะนำ
 5. กระตุ้นปฏิกิริยาของน้ำยาฟอกสีฟันด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น ความร้อน เครื่องฉายแสง เลเซอร์ เป็นต้น
 6. เมื่อครบเวลาก็ทำการกำจัดน้ำยาฟอกสีฟันและถอดสารเรซินที่ปกคลุมรอบเหงือก
 7. เปรียบเทียบสีก่อนและหลังการฟอกสีฟัน ในกรณีที่สีฟันยังไม่เป็นที่พอใจผู้ป่วยสามารถทำซ้ำได้ประมาณ 6 ครั้ง ในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์

ฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching)

การฟอกสีฟันที่บ้านมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกมามากมาย เช่นการใช้น้ำยาฟอกสีฟันชนิดเจลร่วมกับการใช้ถาดฟอกสีฟัน หลักจากผู้ป่วยได้รับการตรวจและทราบรายละเอียดของการรักษาแล้วทันตแพทย์จะทำการบันทึกสีฟันเดิมของผู้ป่วย ทำการพิมพ์ปากเพื่อทำถาดฟอกสีฟัน และผู้ป่วยจะได้รับการนัดหมายเพื่อกลับมารับถาดฟอกสีฟันและน้ำยาฟอกสีฟัน ทันตแพทย์จะทำการลองถาดฟอกสีฟันในปากของคนไข้เพื่อตรวจสอบรอยกดเกินบนเหงือก ความแนบสนิทของถาดฟอกสีฟัน และอธิบายวิธีการใช้ถาดฟอกสีฟัน ดังนี้

 1. ก่อนฟอกสีฟัน ควรทำความสะอาดฟัน
 2. ใส่น้ำยาฟอกสีฟันที่มีลักษณะเป็นเจลใสๆ 1-2 หยดไปบริเวณด้านแก้มของฟันที่ทันตแพทย์ได้แนะนำไว้
 3. ใส่ถาดฟอกสีฟันในปากให้สนิท ใช้สำลีชุบน้ำเช็ดส่วนที่เกินออกนอกถาดฟอกสีฟัน ใส่ตอนนอน 6-8 ชั่วโมงต่อวัน หรืออย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อวัน ในตอนกลางวัน
 4. กลับมาตรวจเช็คใน 4-7 วันแรกเพื่อตรวจดูความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
 5. ฟอกต่อเนื่องจนกว่าจะได้ผลที่พึงพอใจ โดยปกติจะเห็นผลเต็มที่ภายใน 2 สัปดาห์ ประมาณ 80% ระยะเวลาในการฟอกประมาณ 2-6 สัปดาห์

ฟอกสีฟันขาวได้นานแค่ไหน?

โดยทั่วไปการฟอกสีฟันในคลินิกจะมีการกลับคืนของสีได้เร็วกว่าการฟอกที่บ้าน ภายหลังการฟอกสีฟันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆ และจะคงที่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 6 สัปดาห์ ใน 2 สัปดาห์แรกจะเกิดการดูดกลับของน้ำที่ผิวฟัน และฟันจะขาวต่อไปได้อีก 1-3 ปี ขึ้นอยู่กับการบริโภคและการดูแลรักษาความสะอาดช่องปากของคนไข้ หลังจากการฟอกสีฟันในคลินิกควรฟอกสีฟันที่บ้านซ้ำภายใน 1 ปี เพื่อคงสภาพฟันขาวนั้นไว้เรื่อยๆ ที่สำคัญหลังการฟอกสีฟันควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ทำให้ติดสี เช่น ชา กาแฟ ไวน์แดง แกงกะหรี่ ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก ถ้ามีอาการเสียวฟันมากควรหยุดการฟอกจนกว่าจะหาย ก่อนจะเริ่มการฟอกใหม่

   เงื่อนไข

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 แผนกทันตกรรม ต่อ 2203
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Facebook :Ubonrak Thonburi Hospital
LINE ID: @
ubonrak 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...