แพ็คเกจผ่าตัดต้อหิน

แพกเกจ ผ่าตัดต้อหิน

ด้วยวิธี Trabeculectomy

"ต้อหิน" สาเหตุตาบอดถาวรอันดับ1 ของไทย  ผู้ป่วยมักไม่มีอาการในระยะแรก และมาพบแพทย์เมื่อสูญเสียการมองเห็นไปมากแล้ว การตรวจคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง จึงมีความจำเป็น หากพบแล้วการรักษา ทำได้ด้วยการให้ยา เลเซอร์ และการผ่าตัด เพื่อลดความดันตาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่ทำให้เกิดการทำลายขั้วประสาทตาจนสูญเสียการมองเห็นในที่สุด

ต้อหิน” เป็นแล้ว...ต้องรีบรักษา

- การรักษาด้วยยา เป็นวิธีที่มุ่งเน้นการ “ลดความดันลูกตา” ให้ต่ำลง...เพื่อไม่ให้ขั้วประสาทตาถูกทำลายไปมากกว่านี้!! โดยผู้ป่วยจำเป็นต้องหยอดยาอย่างสม่ำเสมอตามแพทย์สั่ง และมาพบแพทย์ตามนัดเพื่อประเมินผลการรักษา

- การรักษาด้วยเลเซอร์ เป็นแนวทางการรักษาที่ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาหยอดตา โดยประเภทของเลเซอร์ที่ใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของต้อหิน

- การรักษาด้วยการผ่าตัด จะใช้ในกรณีที่การหยอดยาหรือเลเซอร์ไม่สามารถควบคุมความดันลูกตาได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

  1. Trabeculectomy คือการผ่าตัดเปิดทางสำหรับระบายน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา เพื่อช่วยลดระดับความดันลูกตาให้ต่ำลง
  2. Aqueous shunt surgery หากการผ่าตัดแบบแรกไม่ได้ผล อาจใช้วิธีการใส่ท่อระบายเพื่อลดความดันลูกตาแทน

ข้อควรปฏิบัติหลังจากผ่าตัด

  1. ต้องหยอดยาให้ครบและตรงเวลาตามแพทย์สั่ง
  2. พยายามนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
  3. พยายามใส่แว่นเมื่อต้องออกไปเจอแสงแดด
  4. รักษาความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ฝาครอบตาต้องเช็ดทำความสะอาดทุกวัน ฯลฯ
  5. ต้องมีผ้าขนหนูอย่างน้อย 3-5 ผืน เพราะทุกครั้งที่ต้องทำแผลต้องล้างมือก่อนทุกครั้ง ดังนั้นหลังล้างมือเสร็จก็ใช้ผ้าขนหนู 1 ผืน และขั้นตอนอื่น ๆ อีก (หลังจากใช้แล้วควรซักแล้วก็ตากให้แห้งเก็บไว้ในที่ที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค)

   เงื่อนไข

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 แผนก OPD2 ต่อ 2241-2
  46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  Facebook : Ubonrak Thonburi Hospital
LINEID : @
ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...