วัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm)

🔹วัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย

🔹ฉีด 2 เข็ม ระยะห่างหลังฉีดเข็มแรก 3 สัปดาห์
🔹เหมาะสำหรับอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

อาการไม่พึงประสงค์ หรือผลข้างเคียง

* ปวด บวม และมีรอยแดง บริเวณที่ฉีด
* อ่อนเพลีย
* ปวดศีรษะ
* ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว
* มีไข้ และอาการหนาวสั่น
* คลื่นไส้

* อาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นภายใน 1-2 วัน หลังได้รับการฉีดวัคซีน และจะหายภายในระยะเวลาไม่กี่วัน

ข้อดีของวัคซีนชนิดเชื้อตาย
* มีความปลอดภัยสูง ใช้กับผู้ที่มี ภูมิคุ้มกันบกพร่องได้
* เป็นเทคโนโลยีแบบเดิมที่เคยมี ประสบการณ์การใช้กับวัคซีนอื่นๆมาแล้ว
* ลดความความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคได้

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...