การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด

การรักษาหลอดเลือดหัวใจโดยการใช้บอลลูนขยายหลอดเลือด
และการใส่ขดลวดค้ำยัน

Percutaneous Coronary Intervention (PCI)

เป็นการขยายหลอดเลือดหัวใจโดยการใช้บอลลูนเปิดขยายหลอดเลือด แล้วตามด้วยการใช้ขดลวด ใส่ขยายเพื่อรักษาสภาพของหลอดเลือดไม่ให้กลับมาตีบซ้ำอีก หลังจากที่ขดลวดถูกวางลงไปในตำแหน่งเหมาะสมแล้วจะทำการขยายขดลวดและกางออกให้ค้ำจุนหลอดเลือดให้มีลักษณะเปิดตลอดเวลา

ก่อนทำหัตถการ

 1. แพทย์จะอธิบายถึงขั้นตอนการทำและเปิดโอกาสให้ถามถึงข้อสงสัย
 2. มีการเซ็นรับรองและยินยอมการรักษา
 3. ต้องแจ้งแพทย์ผู้ทำการตรวจหากมีประวัติแพ้สารทึบแสงหรือแพ้อาหารทะเล แถบกาว หรือยาใด ๆ
 4. แจ้งแพทย์ผู้ทำการรักษาถ้ามีภาวะตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์
 5. แจ้งแพทย์ผู้ทำการรักษาเกี่ยวกับยาประจำที่ทานและรักษาอยู่
 6. แจ้งแพทย์ผู้ทำการรักษาถ้ามีประวัติเลือดออกง่ายหรือทานยาต้านเกล็ดเลือด, ยาละลายลิ่มเลือดอยู่
 7. งดน้ำและงดอาหารก่อนมาทำหัตถการ 4-6 ชั่วโมง
 8. เจาะเลือดเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
 9. ถอดของมีค่า ฟันปลอม และไม่สวมแว่น ไม่สวมรองเท้า
 10. ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเตรียมผิวหนังบริเวณที่จะทำหัตถการโดยการโกนขน บริเวณ ข้อมือขวา และขาหนีบ

การปฏิบัติตัวหลังทำหัตถการ

 1. นอนราบบนเตียง 4 - 6 ชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจ เพื่อป้องกันเลือดออก และห้ามขยับขาหรือแขนข้างที่ทำหัตถการ และมีการกดห้ามเลือดบริเวณที่ทำหัตถการ อย่างน้อย 4 ชั่วโมงจนเลือดหยุดดี
 2. เมื่อกลับถึงหอผู้ป่วยถ้าไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ให้ดื่มน้ำ หรือ น้ำหวานได้ทันที และสามารถรับประทานอาหารได้ ในท่านอนจนกว่าจะครบ 4 ชั่วโมงหลังจากนั้น จึงลุกขึ้นนั่งรับประทานได้
 3. นอนโรงพยาบาลหลังการทำหัตถการอย่างน้อย 1 คืน ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้หรือผลการตรวจหรือลักษณะของวิธีการทำหัตถการเป็นสำคัญ
 4. เมื่ออาการปวดมาก เลือดออกซ้ำ หรือมีการบวมบริเวณที่ทำหัตถการ รีบแจ้งทีมผู้ดูให้รับทราบทันที

ความเสี่ยงของการทำหัตถการ

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของการทำใส่ขดลวด, การกรอหลอดเลือด เช่น

 • เลือดออกบริเวณที่มีการใส่สายสวน (เช่น ที่ขาหนีบหรือข้อมือ)
 • บาดเจ็บตรงหลอดเลือดบริเวณที่ทำ
 • บาดเจ็บตรงหลอดเลือดที่ใส่ขดลวดที่หลอดเลือดหัวใจ
 • มีการติดเชื้อแทรกซ้อนบริเวณแผลที่ทำ
 • ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • เกิดการขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจฉับพลัน
 • อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • เจ็บหน้าอก
 • การแตกของหลอดเลือดหัวใจ ที่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจฉุกเฉิน
 • ความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์, แพ้สารทึบแสง

การปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน

 • หมั่นดูบริเวณที่ทำหัตถการ ถ้ามีอาการปวดมากผิดปกติหรือบวมมากขึ้น มีจ้ำเลือด หรือมีของเหลว ไหลออกมาจากบริเวณที่ทำหัตถการให้รีบติดต่อโรงพยาบาลทันที
 • หลีกเลี่ยงการยกของที่มีน้ำหนัก การใช้กำลังเพื่อ ดึง ผลัก ดัน อย่างน้อย 1- 2 สัปดาห์
 • ผิวหนังบริเวณที่ทำ อาจจะมีจุดจ้ำเขียวได้ และจะจางหายไปภายในเวลา 2 - 3 สัปดาห์
 • รับประทานยาที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการตีบหรือตันของหลอดเลือดซ้ำ

ถ้าพบอาการดังต่อไปนี้ให้รีบติดต่อโรงพยาบาลทันที

 • มีไข้หรือหนาวสั่น
 • ปวดมากขึ้น บวม แดง หรือเลือดออกบริเวณที่ทำหัตถการหรือมีของเหลวไหลออกมาจากตำแหน่งที่ทำ
 • ขาหรือแขนข้างที่ทำเย็นลง ชา หรือมีการเปลี่ยนสี
 • มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อแตก วิงเวียน หน้ามืด
russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...