ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน เมษายน 64

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
“ครอบครัวสุขสันต์”

มอบความสุข...มอบความห่วงใย
ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “ครอบครัวสุขสันต์”

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจคลื่นหัวใจ  (EKG)          ราคาโปรโมชั่น 400 บาท

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องบน/ล่าง (U/S Whole Abdomen)  ราคาโปรโมชั่น 1,300 บาท

 

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7d
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Facebbok :Ubonrak Thonburi Hospital
LINE ID: @
ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...