ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน 64

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน “เรารักไต”

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน เรารักไต

ไตเสื่อม ไตวาย รู้เร็ว ดูแลได้ผ่านโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “เรารักไต”

ราคาโปรโมชั่น:

โปรแกรมที่ 1 ตรวจคัดกรองโรคไต และนิ่วในไต 3,700  บาท
โปรแกรมที่ 2 ตรวจคัดกรองโรคไต นิ่วในไต และเบาหวาน 4,300   บาท
โปรแกรมที่ 3 ประเมินและติดตามโรคไต 4,500   บาท

ตรวจจอประสาทตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่องวัด Fundus photography        ราคาโปรโมชั่น 1,100 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน “เรารักไต”

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK : Ubonrak Thonburi Hospital
LINEID : @
ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...