การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ

การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
(Pacemaker Implantation)

เป็นหัตถการเพื่อฝังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในผนังหน้าอกใต้ผิวหนังของผู้ป่วยเพื่อกระตุ้นจังหวะการเต้นของหัวใจที่เต้นช้ากว่าที่ควร

การทำงานของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจทำงานโดยตัวส่งสัญญาณจะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปปรับให้     หัวใจเต้นในจังหวะที่เร็วขึ้น ส่วนสายสื่อสัญญาณไฟฟ้าเป็นตัวรับและส่งสัญญาณระหว่างเครื่องกับหัวใจห้องต่างๆ

การเตรียมตัวก่อนเข้าทำการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ

 1. แพทย์จะอธิบายถึงขั้นตอนการทำและเปิดโอกาสให้ถามถึงข้อสงสัย
 2. เซ็นใบยินยอม
 3. ปรึกษาแพทย์ว่าจำเป็นต้องงดยาชนิดใดหรือไม่
 4. แจ้งแพทย์ผู้ทำการรักษาถ้ามีภาวะตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์
 5. งดอาหารและเครื่องดื่ม 6-8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการรักษา
 6. ถอดเครื่องประดับ ถอดฟันปลอม
 7. แจ้งประวัติแพ้ยา โดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อ
 8. แจ้งแพทย์ผู้ทำการรักษาถ้ามีประวัติเลือดออกง่ายหรือทานยาต้านเกล็ดเลือด, ยาละลายลิ่มเลือดอยู่
 9. เจาะเลือดเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
 10. ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเตรียมผิวหนังบริเวณที่จะทำหัตถการโดยการโกนขน บริเวณหน้าอก

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

 1. มีเลือดออกหรือมีก้อนเลือดที่เกิดจากการมีเลือดออกและคั่งอยู่ใต้ผิวหนัง หรือติดเชื้อบริเวณที่ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
 2. มีอาการแพ้ยาที่ได้รับระหว่างการใส่เครื่อง
 3. หลอดเลือดได้รับความเสียหาย
 4. สายสื่อสัญญาณไฟฟ้าหลุดเลื่อนจากตำแหน่งเดิม
 5. เนื้อปอดหรือหัวใจเกิดรูรั่ว
 6. เกิดลิ่มเลือดอุดตันทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดในสมองตีบ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หรือภาวะอื่น ซึ่งพบได้น้อยมาก
 7. เสียชีวิต (โอกาสเกิดน้อยมาก)

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...