ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม 64

ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม
มะเร็งรู้เร็ว รักษาได้

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง (CENCER SCREENING PROGRAM)

โปรแกรมที่ 1 Standard CANCER    ราคาโปรโมชั่น  4,300  บาท

โปรแกรมที่ 2 Male CANCER  ราคาโปรโมชั่น  5,400   บาท

โปรแกรมที่ 3 Lady CANCER  ราคาโปรโมชั่น  8,300   บาท

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564    
russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...