ปิดลงทะเบียนแสดงความสนใจวัคซีนทางเลือก

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ขอเรียนให้ทุกท่านทราบ โรงพยาบาลฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนแสดงความสนใจวัคซีนทางเลือก
โดยคาดว่าจะได้รับวัคซีนเดือนตุลาคม 2564

(กรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนกับบมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)
ลิงค์ลงทะเบียนแสดงความสนใจวัคซีนทางเลือก
https://forms.gle/gfTsLjxNcma4DWuS7

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...