ขอเรียนเพื่อทราบว่ารพ.มีความจำเป็นต้องเลื่อนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า

ขณะนี้ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี มีตวามจำเป็นต้องเลื่อนการให้บริการฉีด
วัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่จองวัคซีนในระบบหมอพร้อม ที่มีกำหนด
เข้ารับวัคซีนระหว่าง 10-30มิ.ย.2564 ออกไป
เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในช่วงเวลาดังกล่าว

หากทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนเข้ามาเพิ่มในรอบต่อไป
จะแจ้งกำหนดวันที่ท่านสามารถเข้ารับบริการให้ทราบอีกครั้ง

ขอให้ทุกท่านติตดามข้อมูลข่าวสาร และความคืบหน้าจากทางโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี โดยตรง
website :www.ubonrak.com
Line Offichal: @ubonrak
Facebook : UbonrakThonburiHospital

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...