รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี ได้รับขึ้นทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
เรียนให้ทุกท่านทราบ เรื่อง วัคซีนซิโนฟาร์ม

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้รับการขึ้นทะเบียนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เป็นหนึ่งในสถานพยาบาล ที่สามารถฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม
เฉพาะหน่วยงานและองค์กรเท่านั้นโดยหน่วยงานและองค์กรสามารถแจ้งประสงค์ไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สำหรับบุคคลทั่วไป โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ไม่สามารถสั่งจองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มให้ท่านได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง

ขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางโรงพยาบาลโดยตรงได้ที่

website :www.ubonrak.com
Line Offichal: @ubonrak
Facebook : UbonrakThonburiHospital

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...