ปิดระบบลงทะเบียนวัคซีนทางเลือก

ประกาศแจ้งปิดระบบลงทะเบียนวัคซีนทางเลือก

เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจวัคซีนทางเลือกจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการ และการให้บริการวัคซีนทางเลือกแก่ผู้ที่ลงทะเบียนเข้ามาแล้ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) จะทำการปิดระบบลงทะเบียนวัคซีนทางเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น.

โดยในขณะนี้ยังสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันและเวลาดังกล่าว และบริษัทฯ อาจเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เวลาทำการ : 08.30 – 20.30 น.
Call center : 02–719–7832–6 (5 คู่สาย)
Line : @thginfo หรือ
page inbox :m.me/thonburihealthcaregroup

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...