ផ្នែកដែលផ្ដល់សេវាកម្ម

មន្ទីរពេទ្យឧប៊ុនរក្ស ធុនបុរី ផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តជូនអ្នកជំងឺក្រៅ និងអ្នកជំងឺក្នុងទាំងផ្នែកធំៗ និងផ្នែកតូចៗ រួមទាំងផ្ដល់សេវាផ្នែកឧប្បត្តិហេតុបន្ទាន់ ការវះកាត់ សម្ភព និងការផ្ដល់សេវាកម្មជូនអ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់ ដោយមានគ្រូពេទ្យជំនាញៗជាច្រើន ដូចជា៖

  • ផ្នែកជំងឺកុមារ៖ ជំងឺបេះដូង ជំងឺចាញ់របស់កុមារ ជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទ ជំងឺក្រពេញ និងការបំលែងអាហារ ជំងឺការរីកលូតលាស់របស់កុមារ និងជំងឺឆ្លង
  • វះកាត់ប្រព័ន្ធខួរក្បាល និងប្រសាទ
  • វះកាត់ទូទៅ បស្សាវវិទ្យា
  • វះកាត់ឆ្អឹង
  • ថ្នាំព្យាបាលខាងក្នុង៖ ព្យាបាលជំងឺតម្រងនោម ជំងឺបេះដូង ជំងឺស៊ួត
  • ថ្នាំព្យាបាលប្រព័ន្ធអាហារ ថ្នាំព្យាបាលប្រសាទសាស្រ្ត
  • ត្រចៀក បំពង់ក ច្រមុះ និងក្រដាសត្រចៀកសាស្រ្ត
  • ពេទ្យកាំរស្មី
  • ពេទ្យប្រើថ្នាំស្ពឹក
service

មានច្រើនជាងនេះអ្នកជំនាញពិសេស ១០ រូប

កម្មវិធីពិនិត្យសុខភាព

port-1
plus
កម្មវិធី 1:
ពិនិត្យសុខភាពមុនចូលធ្វើការងារ រឺពិនិត្យសុខភាពបែបមូលដ្ឋាន
តម្លៃ 1000 បាត
port-2
plus
កម្មវិធី 2
ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ សមស្របសំរាប់បុគ្គលគ្រុបរូប
តម្លៃ 2,000 បាត
port-3
plus
កម្មវិធី 3:
សមស្របសំរាប់អ្នកដែលមានអាយុ35+
តម្លៃ 4,200 បាត
port-4
plus
កម្មវិធី 4:
សមស្របសំរាប់អ្នកដែលមានអាយុ40+
តម្លៃ 3,700 បាត
port-5
plus
កម្មវិធី 5:
សមស្របសំរាប់សុភាពបុរសដែលមានអាយុ45+
តម្លៃ 5,300 បាត
port-6
plus
កម្មវិធី 6:
សមស្របសំរាប់សុភាពបុរសដែលមានអាយុ45+
តម្លៃ 7,000 បាត
port-7
plus
កម្មវិធី 7
សមស្របសំរាប់សុភាពបុរសដែលមានអាយុ55+
តម្លៃ 7,200 បាត
port-8
plus
កម្មវិធី 8:
សំរាប់គូស្នេហ៍ដែលបំរ៉ុងនិងតែរៀបការ រឺត្រៀមខ្លួនមុននិងមានបុត្រ
ប្រុស : 3,200 បាត ស្រី : 3,600 បាត

ជំនាញពិសេស

“ជំងឺឆ្អឹង និងសន្លាក់ ជំងឺផ្លូវដង្ហើមរបស់កុមារ ជំងឺតម្រងនោម និងការធ្វើ Hemodialysis មានបន្ទប់តម្រងនោមសិប្បនិម្មិត ០២បន្ទប់ ដែលធ្វើការលាងឈាមជាង ១៨ឆ្នាំ, មានម៉ាស៊ីនតម្រងនោមសិប្បនិម្មិត ៤០គ្រឿង, ផ្នែកត្រួតពិនិត្យវិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាលដោយប្រើកាមេរ៉ា, ផ្នែកជំងឺប្រព័ន្ធអាហារ និងថ្លើម, ផ្នែកព្យាបាលជំងឺអ្នកអត់កូន, ផ្នែកត្រួតពិនិត្យសុខភាព, ផ្នែកបេះដូង”