แผนกฉุกเฉิน

แผนกฉุกเฉิน ( Emergency Service )

แผนกฉุกเฉินเป็นส่วนหนึ่งของทีมการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และผู้ป่วยทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาล ป้องกันแก่ผู้ป่วย ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเน้นให้การพยาบาลแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงหรือการรับบริการของผู้ป่วยก่อนมาถึงโรงพยาบาลและการเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ที่สามารถประสานเพื่อขอความช่วยเหลือได้ในกรณีภาวะฉุกเฉินหรือเร่งด่วนทั้งภายในจังหวัดอุบลราชธานี

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (first aid) ณ จุดเกิดเหตุก่อนนำส่งโรงพยาบาล การนำส่งผู้ป่วย (refer) การพยาบาลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับ การส่งต่อผู้ป่วยไปยังแผนกต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล และการส่งต่อการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนไปยังโรงพยาบาลอื่นได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ปลอดภัย และรวดเร็ว ผู้รับบริการพึงพอใจ ดังนั้นแผนกฉุกเฉิน จึงต้องมีความพร้อมในการรับดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท รวมถึงระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า

การให้บริการ

  • บริการรับส่งผู้ป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง
  • บริการใส่สายอาหาร, ใส่สายปัสสาวะและทำแผลตามบ้าน
  • ให้คำปรึกษา แนะนำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทางโทรศัพท์
  • บริการตรวจรักษา บริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง
  • บริการ รับ – ส่ง ผู้ป่วยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและเขตเทศบาลวารินชำราบ ฟรี
  • บริการรถฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

สถานที่ตั้ง

แผนกฉุกเฉินตั้งอยู่บนชั้น 1 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุร

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชม.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกฉุกเฉิน โทร.  045 – 429100 ต่อ 1107

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...