โปรแกรมตรวจสุขภาพ

 

ตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป

ราคาค่าบริการทั้งหมด 2,000 บาท

ตรวจสุขภาพผู้ที่มี อายุ 40 ปี ขึ้นไป

ราคาค่าบริการทั้งหมด 3,700 บาท

ตรวจสุขภาพผู้ชายอายุ 45 ปี ขึ้นไป

ราคาค่าบริการทั้งหมด 5,300 บาท

ตรวจสุขภาพผู้หญิงอายุ 45 ปี ขึ้นไป

ราคาค่าบริการทั้งหมด 7,000-9,500 บาท

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป

ราคาค่าบริการทั้งหมด 7,200 บาท

ตรวจสุขภาพ ประจำปี

29 รายการตัวสุขภาพประจำปี

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...