ศูนย์ช่วยการได้ยิน

ศูนย์ช่วยการได้ยิน โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 9.00 -17.00 น.และหยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์
การได้ยินและเข้าใจความหมาย คือพื้นฐานที่จำเป็นของมนุษย์ ปัญหาการได้ยินและผลกระทบทางสังคม
ทำให้เกิดความท้าทายในการแก้ปัญหา เราเชื่อว่าผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินในโลกใบนี้
จะสามารถกลับมาสื่อสารได้อีกครั้ง ... ขอบคุณสุดยอดเทคโนโลยีที่เรามี….

เปิดให้บริการสำหรับท่านมีปัญหาการได้ยินเหล่านี้

 • ไม่ได้ยิน
 • ได้ยินไม่ชัด
 • รู้สึกลำบากในการฟัง ต้องขอให้ผู้อื่นพูดซ้ำบ่อยครั้ง
 • ได้ยินแต่จับคำพูดไม่ได้
 • ต้องเปิดโทรทัศน์วิทยุเสียงดังมีเสียงดังในหู

สำหรับท่านที่มีปัญหาในการใช้เครื่องช่วยฟังเหล่านี้

 • อยากเปลี่ยนเครื่องช่วยฟังใหม่ให้มีระบบที่ทันสมัยที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้
 • เครื่องช่วยฟังเก่า มีเสียงรบกวนเยอะ ใส่แล้วรู้สึกรำคาญ
 • เครื่องช่วยฟังเก่า เสียงเบา  ถึงเปิดสุดก็ยังได้ยินเสียงไม่ชัด
 • ใช้เครื่องช่วยฟังมากว่า 3 ปีแล้ว ซ่อมจนเปลี่ยนอะไหล่เกือบทุกชิ้นแล้ว
 • อยากได้เครื่องช่วยรุ่นที่เคยมาลองแต่มีงบประมาณจำกัด
 • ต้องการใช้สิทธิเบิกราชการ และประกันสังคมในการเบิกซื้อเครื่องช่วยฟัง

ติดต่อศูนย์ช่วยการได้ยิน
ชั้น 2 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

 • ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟังจากศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการได้ยินมานานกว่า 25 ปี
 • ให้คำปรึกษาปัญหาการได้ยิน ตรวจวัดระดับการได้ยิน และบริการตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง
 • ให้บริการด้วยเครื่องช่วยฟังชั้นนำของโลก มีเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล รูปแบบทันสมัยหลากหลายรุ่นและรูปแบบให้เลือกตามความต้องการ

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 9.00 -17.00 น.และหยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์
เชิญนัดหมายทดลองฟัง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น โทร. 092-254-8802
www.facebook.com/HearingAidUbon
ID :Hearingfocus

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...