แผนก พรบ. (ผู้ประสบภัยจากรถ)

แผนก พรบ. (ผู้ประสบภัยจากรถ) ( Insurance )

ให้ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น 15,000 บาท โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายโดยมีเงื่อนไขคือต้องมีเอกสารประกอบคำร้อง เพื่อเบิกกับบริษัทประกันดังนี้

  1. สำเนากรมธรรม์รถ (คันที่เกิดเหตุ) จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนรถ (คันที่เกิดเหตุ) จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถ จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัย จำนวน 1 ชุด
  6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย จำนวน 1 ชุด
  7. สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี) ในกรณีไม่มีใบขับขี่ก็สามารถใช้สิทธิ์ พ.ร.บ ได้ จำนวน 1 ชุด
  8. บันทึกประจำวันจากสเถานีตำรวจ จำนวน 1 ชุด
  9. ในกรณีผูประสบภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้สูติบัตรแทนพร้อมสำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดาก็ได้ จำนวน 1 ชุด
  10. เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้อง

สถานที่ตั้ง

แผนก พ.ร.บ.ชั้น 1 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

ติดต่อประสานงานโดยตรงที่แผนก

พ.ร.บ.ชั้น 1 โทร 045-429100 ต่อ 1127,1131

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...