แผนกห้องคลอดและเด็กอ่อน

แผนกห้องคลอดและเด็กอ่อน ( Labour and Delivery Unit )

 1.  บริการให้คำแนะนำมารดาหลังคลอด
  1. คลอดปกติให้คำแนะนำวันที่ 2 หลังการคลอด
  2. ผ่าตัดคลอดให้คำแนะนำวันที่ 2-3 หลังการผ่าตัดขึ้นอยู่กับความพร้อมของมารดา
 2.  บริการดูแลทารกแรกเกิด
  1. อาบน้ำเด็กทำความสะอาดสะดือ และให้การพยาบาลอื่นๆ
  2. ให้คำแนะนำมารดาเกี่ยวกับการให้วัคซีน อาหารเสริม การสังเกตอาการผิดปกติของทารก
  3. บริการเลี้ยงเด็กแรกเกิด – 1 เดือน
 3. ให้คำปรึกษาในการสร้างเสริมสุขภาพเลี้ยงดูบุตรและให้วัคซีนโดยกุมารแพทย์
russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...