แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม Nephrology (kidney) Center

         ให้บริการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง และเฉียบพลัน ด้วยการฟอกเลือด โดยใช้เครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ผ่านการรับรองมาตรฐาน ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีคณะแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะทาง รวมทั้งมีเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย ปลอดภัยพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยที่ไตวายและรักษาด้วยการฟอกเลือด

  1. พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมง
  2. การออกกำลังกาย ไม่หักโหม ควรออกอย่างเบาๆ สม่ำเสมอ
  3. หลีกเลี่ยงการติดเชื้อ โดยไม่ควรอยู่ใกล้บุคคลที่เป็นโรคติดต่อ เช่น หวัด และวัณโรค
  4. ลดอาหารที่มีรสเค็ม หรือรสจัด อาหารหมักดอง เช่น ปลาเค็ม ไข่เค็ม
  5. หลีกเลี่ยงการใช่น้ำปลา เกลือ ซุปก้อน ผงชูรส ในการปรุงอาหาร
  6. จำกัดน้ำดื่ม เครื่องดื่ม น้ำอัดลม และน้ำในอาหาร เช่น ข้าวต้ม ก๋วยเตี๋ยวน้ำ
  7. ระมัดระวังในการรับประทานผัก และผลไม้ โดยการรับประทานตามปริมาณที่แพทย์กำหนด
  8. ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เพิ่มกว่า 1 กิโลกรัม/วัน หลังจากวันที่ได้รับการฟอกเลือด

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกไตเทียม ชั้น 3 โทร 045-429100 ต่อ 3340 , 3341

แผนกไตเทียม ชั้น 5 โทร 045-429100 ต่อ  5356 , 5503 , 5504 , 5513

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...