แผนกกระดูกและข้อ

แผนกกระดูกและข้อ

        โดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้บริการรักษาโรคของระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และข้อ เช่น โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ข้อไหล่เสื่อมเป็นต้น

  • การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกหักและข้อเคลื่อน
  • การผ่าตัดข้อเข่าเทียม ข้อไหล่เทียม ข้อสะโพกเทียม
  • การรักษาหรือผ่าตัด ข้อเข่า ข้อไหล่ผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
  • การรักษาหรือผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  • การรักษาอาการปวด หรือบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
  • การรักษาหรือผ่าตัดเฉพาะทางที่มือและข้อมือ
  • การรักษาหรือผ่าตัดเฉพาะทางที่เท้าและข้อเท้า
  • การรักษาหรือผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเนื้องอกของกระดูก
russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...