แผนกผู้ป่วยเด็ก

แผนกผู้ป่วยเด็ก

ปัจจุบันแผนกกุมารเวชกรรม เปิดให้บริการดูแลรักษาในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกคลอดถึงอายุ 13 ปี โดยกุมารแพทย์  เช่น

 • โรคหัวใจเด็ก
 • โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก
 • โรคภูมิแพ้และหอบหืดในเด็ก
 • โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก
 • โรคเลือดในเด็ก
 • โรคความผิดปกติทางต่อมไร้ท่อในเด็ก

 

การตรวจสุขภาพ

 • การตรวจสุขภาพทั่วไป
 • การตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรียนในต่างประเทศ

 

การบริการฉีดวัคซีน

 • วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอ วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนโรคสุกใส เป็นต้น
 • วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (HIB) วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี เป็นต้น
 • วัคซีนสำหรับเด็กสำหรับเด็กที่ไปเรียนต่างประเทศ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

แผนก OPD3 เด็ก โทร. 045-429100 ต่อ 2258

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...