แผนกรังสีวิทยา

แผนกรังสีวิทยา ( Radiology Department )

 

การให้บริการ

 • เอ็กซเรย์ทั่วไป
 • อัลตร้าซาวด์ (ตรวจโดยใช้คลื่นเสียง)

ข้อควรปฏิบัติ

 1. งดอาหารอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง
 2. ให้ดื่มน้ำจนปวดปัสสาวะแล้วกลั้นไว้ก่อนมาตรวจ
  • เอ็กซเรย์เต้านม (Mammogram) ใช้ตรวจมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกซึ่งไม่สามารถคลำพบก่อนได้

   ควรมาตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือน ๗ วัน เนื่องจากเต้านมเข้าสู่ภาวะปกติ เพราะเครื่องบีบเต้านมจะทำให้เจ็บถ้าบีบเต้าตึง

  • ตรวจด้วยการกลืนแป้ง เช่น ตรวจหลอดอาหาร, กระเพาอาหาร

   ควรงดอาหาร และน้ำอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

  • ตรวจโดยการสวนแป้ง เช่น ตรวจลำไส้ใหญ่

   ทานยาระบายก่อนตรวจ, งดอาหารและน้ำอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง, สวนอุจจาระด้วยตัวเองที่บ้านด้วย Unison 1-2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล

  • ตรวจด้วยรังสีทึบแสง เช่น ตรวจกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทตรวจการอุดตันของปีกปากมดลูก การตรวจ CT (Computer Tomography) บางประเภทและระบบทางเดินปัสสาวะ

   แจ้งเจ้าหน้าที่ถ้ามีประวัติแพ้ยา แพ้อาหาร, งดอาหาร และน้ำอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง ยกเว้นกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน

  • ตรวจการอุดตันของปีกมดลูกควรมาตรวจภายหลังหมดรอบเดือน 1-7วัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ตั้งครรภ์ และเพื่อความปลอดภัย ปากมดลูกในช่วงนี้จะมีการขยายตัว ทำให้ไม่เจ็บขณะตรวจ ยกเว้นในการตรวจดังนี้
   • มีโรคติดต่อระบบสืบพันธุ์
   • หลังจากการขูดมดลูกใหม่ ๆ
   • มีเลือดออกทางมดลูก
   • มีการอักเสบของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกรังสีวิทยา โทร. 045-429100 ต่อ 1102,1103

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...