บริการของเรา

 

บริการต่างๆ ที่โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี เปิดให้บริการ ได้แก่

 • บริการตรวจผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Emergency Unit)
 • บริการดูแลผู้ป่วยหนัก (ICU) 9 เตียง พร้อมห้องแยกโรคติดเชื้อ (Negative pressure) 1 ห้อง
 • บริการห้องผ่าตัด 4 ห้อง (Operating Room) ซึ่งทำผ่าตัดได้ทุกสาขา ยกเว้นการผ่าตัดหัวใจ
 • บริการห้องคลอดและทารกแรกคลอด (Labor & Newborn Unit)
 • บริการหน่วยล้างไต (Hemodialysis)
 • บริการกายภาพบำบัด และห้องเคาะปอด (Physical Therapy Unit)
 • บริการตรวจอวัยวะภายในด้วยระบบส่องกล้อง (Gastro-duodenoscope&Colonoscope,
 • ERCP, Rhino – laryngoscope, ENT- Endoscope )
 • บริการตรวจปากมดลูกด้วยเครื่อง Colposcope with LEEP biopsy
 • บริการผ่าตัดถุงน้ำดีทางหน้าท้องด้วยกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy)
 • บริการผ่าตัดกะเทาะนิ่วในไตและท่อไต (URS&PCNL)
 • บริการสลายนิ่วด้วยเครื่อง ESWL
 • บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Ambulance)
 • บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจ และปอดด้วย (Echo, EST, ABI, Spirometry)
 • บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Unit) และบริการคลังเลือด (Blood Bank)
 • บริการด้านรังสีวิทยาทั้งอัลตราซาวด์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Ultrasound, CT Scan, MRI)
 • บริการด้านความงามด้วย skin laser and CO2
 • บริการวัดสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ (Auto Refractometer) และตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Vision Screener)

ห้อง Super VVIP


ค่าห้อง

5,200

ค่าบริการพยาบาล

750

ค่าอาหาร

650

รวมสุทธิ

6,600

ห้อง Super VIP


ค่าห้อง

4,500

ค่าบริการพยาบาล

750

ค่าอาหาร

650

รวมสุทธิ

5,900

ห้อง VIP


ค่าห้อง

3,900

ค่าบริการพยาบาล

650

ค่าอาหาร

650

รวมสุทธิ

5,200

ห้อง Super Deluxe


ค่าห้อง

3,000

ค่าบริการพยาบาล

600

ค่าอาหาร

400

รวมสุทธิ

4,000

ห้อง Deluxe


ค่าห้อง

2,800

ค่าบริการพยาบาล

550

ค่าอาหาร

350

รวมสุทธิ

3,700

ห้อง Superior


ค่าห้อง

2,300

ค่าบริการพยาบาล

550

ค่าอาหาร

350

รวมสุทธิ

3,200

ห้อง Standard


ค่าห้อง

1,800

ค่าบริการพยาบาล

550

ค่าอาหาร

350

รวมสุทธิ

2,700

ห้อง แยกโรค


ค่าห้อง

2,500

ค่าบริการพยาบาล

550

ค่าอาหาร

350

รวมสุทธิ

3,400

ห้อง รวม


ค่าห้อง

750

ค่าบริการพยาบาล

500

ค่าอาหาร

250

รวมสุทธิ

1,500

ห้อง ICU


ค่าห้อง

1,700

ค่าบริการพยาบาล

2,000

ค่าอาหาร

350

รวมสุทธิ

3,700

ห้อง ICU (พิเศษ/ห้องแยก)


ค่าห้อง

2,200

ค่าบริการพยาบาล

2,000

ค่าอาหาร

350

รวมสุทธิ

4,200

ห้อง เด็กอ่อน (เด็กดี/ป่วย)


ค่าห้อง

600

ค่าบริการพยาบาล

500 - 1,400

ค่าอาหาร

-

รวมสุทธิ

1,100 - 2,000

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...