เครื่องอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ

ชัดเจนทุกรายละเอียด กับพัฒนาการของเจ้าตัวเล็ก
...ทันสมัย และปลอดภัย...

 • สามารถมองเห็นทารกเคลื่อนไหวอยู่ในครรภ์มารดาขณะนั้นเสมือนจริง
 • เห็น กริยา อาการ และอิริยาบถที่ทารกกำลังกระทำอยู่ในขณะตรวจ
 • วินิจฉัยความผิดปกติของอวัยวะภายนอก เช่นปากแหว่งเพดานโหว่, นิ้วมือนิ้วเท้าเกิน
 • ตรวจโดยสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอัลต้าซาวด์ 4D

เครื่องอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ

          เป็นคลื่นเสียงถูกนำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือแพทย์  ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ  รวมทั้งการตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์ เครื่องจะเก็บสะสมปริมาตรของเสียงที่สะท้อนออกมาจากหัวตรวจในแบบดิจิทัล และแสดงภาพออกมาเป็นภาพ 3 มิติ เสมือนจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น (real time)

ข้อดีของเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) 4 มิติ คือ

          ทำให้เห็นภาพของทารกดูเหมือนจริง มองเห็นอวัยวะภายนอกของทารกในครรภ์ได้ชัดเจนขึ้น เช่น ใบหน้า แขน ขา นิ้วมือ เห็นพฤติกรรมตอนที่ทารกอยู่ในท้องมีปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งต่างๆ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์เช่น ดูดนิ้ว ยิ้ม กลืนน้ำคร่ำ กระพริบตา หรือขยับนิ้วมือ ซึ่งการตรวจด้วยอัลตร้าซาวด์ 2 มิติ อาจมองเห็นได้ยาก สามารถดูโรคที่เป็นความพิการทางโครงสร้าง เช่น ปากแหว่ง หัวใจพิการอย่างรุนแรง กะโหลกศีรษะ สร้างความผูกพันในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์

          แพทย์จะสามารถทำการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกที่อยู่ในครรภ์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึง

 • ตำแหน่ง ทารก สายสะดือ  และปริมาณน้ำคร่ำที่อยู่ล้อมรอบ ทารก
 • โครงสร้างกะโหลกศีรษะและสมอง ทารก
- หัวใจ และการไหลเวียนเลือดของ ทารก
 • กระดูกสันหลัง กระเพาะอาหาร  กระเพาะปัสสาวะ  และไตของ ทารก
- แขน  ขา  มือ  เท้า  และนิ้ว
 • ใบหน้า และอวัยวะต่างๆ  บนใบหน้าของ ทารก
 • เพศของทารก (หากต้องการให้แจ้งให้ทราบ)อัลตร้าซาวด์ดูเพศ
 • อัตราการเจริญเติบโตของทารก ขนาดรอบศีรษะ ความยาวและน้ำหนัก

อายุครรภ์ที่เหมาะสมในการตรวจอัลตร้าซาวด์  4  มิติ (Ultrasound 4 D)

          สำหรับการตั้งครรภ์เดี่ยวจะอยู่ในช่วงอายุครรภ์ 22 – 26 สัปดาห์  และการตั้งครรภ์แฝดจะอยู่ในช่วงอายุครรภ์ 24 – 28 สัปดาห์   เพราะจะช่วยให้มองเห็นรายละเอียดต่างๆ ของร่างกายของทารกได้มากขึ้น

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 1. ภาพถ่าย 3 มิติของทารกในครรภ์ 1 รูป
 2. DVD 1 แผ่น บันทึกภาพการตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
 3. Report 1 แผ่น (รายงานความปกติของเด็กในครรภ์)

ค่าบริการ

Ultrasound 4D ราคา 3,000 บาท/ครั้ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 045-429100 ต่อ 1118,1172

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...