ศูนย์หัวใจ

ให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจและหลอดเลือด

แผนกฉุกเฉิน

ให้บริการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพ แนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมตามช่วงอายุ

แผนกอายุรกรรม

ให้บริการโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รักษา และป้องกันโรค เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

แผนกหู คอ จมูก

บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ จมูกทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

แผนกกระดูกและข้อ

ให้บริการและรักษาโรคของระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และข้อ

แผนกสูตินรีเวช

ให้บริการแนะนำผู้ที่ต้องการมีบุตร การดูแลช่วงตั้งครรภ์ ให้ได้รับการคลอดอย่างปลอดภัย

แผนกศัลยกรรม

ให้บริการดูแลรักษาโรคทางด้านศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทาง โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แผนกเฉพาะทางด้านเวชกรรมผิวหนัง

แผนกเฉพาะทางด้านเวชกรรมผิวหนัง การดูแลรักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพผิว

แผนกทันตกรรม

ให้บริการโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร

แผนกไตเทียม

บริการล้างไตการล้างไตแบบประสิทธิภาพสูง (On-line Hemodiafiltration)

แผนกจักษุ

ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจักษุวิทยา

แผนกกุมารแพทย์

ให้บริการดูแลรักษาป้องกันโรค สร้างส่งเสริมสุขภาพเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ให้บริการด้วยวิธีการรักษาโดยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยระดับโลก

แผนกรังสีวินิจฉัย

ให้บริการตรวจทางรังสีวินิจฉัย ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยได้ภาพและผลอ่านที่รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย

แผนกห้องผ่าตัด

ให้บริการผ่าตัดทุกประเภท ผ่าตัดกระดูก ผ่าตัดคลอด ผ่าตัดต่อมลูกหมากโต ผ่าตัดนิ่ว

แผนกกายภาพบำบัด

ให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่มีประสิทธิภาพ โดยแพทย์และทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญ

ศูนย์ช่วยการได้ยิน

ให้คำปรึกษาปัญหาการได้ยิน ตรวจวัดระดับการได้ยิน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง

ตรวจ Sleep Test

การตรวจวัดการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายขณะนอนหลับ เพื่อตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติของการนอนหลับ

อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ

ทำให้เห็นภาพของทารกดูเหมือนจริง มองเห็นอวัยวะภายนอกของทารกในครรภ์ได้ชัดเจนขึ้น

แผนก พรบ.

ให้ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น 30,000 บาท โดยไม่ต้องสำรองเงิน

ศูนย์ MRI

ให้บริการตรวจทุกระบบของร่างกาย ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดแบบเฉียดพลัน การตรวจหาระดับชีวเคมี เพื่อแยกชนิดของก้อนเนื้อ และการตรวจหลอดเลือดทั่วร่างกาย

แผนก ICU

บริการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติและผู้ป่วยหนัก มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

คลินิกสุขภาพเพศ

ให้คำปรึกษา และการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศ ให้คำปรึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศ