โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมที่ 1

โปรแกรมที่ 1 ตรวจสุขภาพประจำปี เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป
2,000 บาท
ดูโปรแกรมทั้งหมด >

โปรแกรมประจำเดือน

โปรแกรมประจำเดือนมกราคม

สุขภาพดี รับปีใหม่ Healthy New Year 2022 ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด "สุขภาพดี...ปีใหม่"
รายละเอียด..

แพคเกจ

สลายต้อกระจกด้วยด้วยคลื่นความถี่สูง

คืนความสุขทุกการมองเห็น 
แพ็คเกจสลายต้อกระจก
ด้วยคลื่นความถี่สูง พร้อมใส่เลนส์เทียม

หมดปัญหาสายตาพร่ามัว มองไม่ชัด
เหมาจ่ายราคา 39,000 บาท

บริการที่ได้รับ
- พักห้อง Standard A 2 วัน 1 คืน
- เลนส์เทียมมาตรฐาน
- วัดขนาดของเลนส์แบบไม่สัมผัส
- ตรวจตาหลังผ่าตัด

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแผนกจักษุ โทร 045-429100 ต่อ 2241,2242
39,000 บาท
ดูแพคเกจทั้งหมด >

หมออยากเล่า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

ข้อมูลสุขภาพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

ข่าวสาร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

กิจกรรม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >