ผ่าตัดผ่านกล้อง (MIS)

ข้อมูลทั่วไป

การผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimally Invasive Surgery) เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ช่วยให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง จึงลดอาการเจ็บแผล และใช้เวลาฟักฟื้นน้อยกว่าการผ่าตัดแบบแผลเปิด ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น 
กระบวนการและขั้นตอนการผ่าตัดผ่านกล้องโดยสังเขป
ศัลยแพทย์ตะทำการเจาะรูขนาดเล็กประมาณ 5-10 มม. ผ่านช่องท้อง หรือ ผิวหนังบริเวณใกล้อวัยวะที่ต้องการผ่าตัด จำนวน 1-4 รู โดยขึ้นอยู่กับโรคที่ต้องการทำการรักษา เพื่อใส่อุปกรณ์ช่วยผ่าตัด และกล้องขนาดเล็กที่สามารถบันทึกภาพอวัยวะภายในของผู้ป่วย ส่งมายังจอมอนิเตอร์ เพื่อให้ศัลยแพทย์มองเห็นบริเวณที่ต้องการผ่าตัดได้ชัดเจน ทำให้ผลที่ได้หลังการผ่าตัดมีความเที่ยงตรงและแม่นยำ
ข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้อง
    - แผลเป็นเล็กกว่าวิธีการผ่าตัดแบบเปิดอย่างเห็นได้ชัด
    - หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บแผลน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิด
    - ฟื้นตัวเร็ว เนื่องจากเนื้อเยื่อได้รับความบาดเจ็บน้อยกว่า แผลผ้่ตัดเล็ก เกิดพังผืดน้อย ลดโอกาสการเกิดแผลติดเชื้อได้มาก
    - ค่าใช้จ่ายในการพักฟื้นที่โรงพยาบาลไม่สูงมาก เนื่องจากใช้เวลาพักฟื้นระยะสั้น
ข้อจำกัดของการผ่าตัดผ่านกล้อง
    - ค่าใช้จ่ายในการศัลยกรรมผ่าตัดด้วยวิธีการส่องกล้องสูงกว่า เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ
    - ผู้ป่วยในบางภาวะไม่สามารถใช้วิธีการผ่าตัดส่องกล้องได้ เช่น ผู้ป่วยที่มีโรคปอดและหัวใจขั้นรุนแรง
    - แพทย์และทีมงานต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคผ่าตัดส่องกล้องโดยเฉพาะ
ความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดส่องกล้องกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง
ผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
ผ่าตัดผ่านกล้อง
ขนาดของแผล
12-30 ซม.
ขนาด 5-15 มม.
จำนวน 3-4 รู
ความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
มากกว่า
น้อยกว่า
เวลาฟักฟื้นในโรงพยาบาล
มากกว่า
น้อยกว่า
เวลาฟักฟื้นที่บ้านจนไปทำงานได้ตามปกติ
4-6 สัปดาห์
2-3 สัปดาห์
ค่าใช้จ่ายในการรักษา
ราคาปกติ
ราคาสูงกว่า (เครื่องมือพิเศษ)
 การผ่าตัดส่องกล้องที่ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี มีบริการดังนี้
    - การส่องกล้องลำไส้ใหญ่และทวารหนักและตัดก้อนเนื้องอกขนาดเล็ก     
    - การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
    - การส่องกล้องกระเพาะอาหาร และตัดก้อนเนื้องอกขนาดเล็ก     
    - การผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคไส้ติ่งอักเสบ
    - การผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี     
    - การผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคไส้เลื่อน

สถานที่ตั้ง

แผนกห้องผ่าตัด ชั้น 3 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
เปิดให้บริการทุกวัน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกห้องผ่าตัด โทร 045-429100 ต่อ 3304, 3310

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. ธีรวัฒน์ ภาสตโรจน์