เผยแพร่ 01/01/2564

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ซื้อแพ็คเกจ >
เผยแพร่ 30/06/2565

LONG COVID CHECK UP

ซื้อแพ็คเกจ >
เผยแพร่ 01/05/2565

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

ซื้อแพ็คเกจ >
เผยแพร่

ผ่าตัดต้อกระจกสิทธิ์ข้าราชการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่

ผ่าตัดต้อหินสิทธิ์ข้าราชการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่

ภูมิแพ้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 15/06/2565

ผ่าคลอด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 15/06/2565

ผ่าตัดริดสีดวง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 01/07/2565

วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 01/07/2565

ผ่าตัดต่อเส้นเลือดฟอกไต

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 01/07/2565

ผ่าตัดสลายต้อกระจก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 01/07/2565

ผ่าตัดลอกต้อเนื้อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 01/07/2565

ผ่าตัดตา 2 ชั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 01/07/2565

ส่องกล้องทางเดินอาหาร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 01/07/2565

ส่องกล้องทางเดินอาหาร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 01/07/2565

ผ่าตัดต้อหิน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 01/07/2565

วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 26/08/2565

วัคซีนป้องกันโรคมือ-เท้า-ปาก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >