เผยแพร่ 11/03/2564

สลายต้อกระจกด้วยด้วยคลื่นความถี่สูง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 11/03/2564

ลอกต้อเนื้อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 11/03/2564

ผ่าตัดต้อหิน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 11/03/2564

Eyelid Spa

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 11/03/2564

ตาสองชั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 12/03/2564

ตรวจสุขภาพหู

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 12/03/2564

รากฟันเทียม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 12/03/2564

ฟอกสีฟัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 12/03/2564

เลเซอร์ความงาม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 12/03/2564

ทดสอบภูมิแพ้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 12/03/2564

ตรวจกระเพราอาหาร-ลำไส้เล็กส่วนต้น และตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยการส่องกล้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 12/03/2564

ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยการส่องกล้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 12/03/2564

ผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดีผ่านกล้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 12/03/2564

ผ่าตัดต่อเส้นเลือด สำหรับฟอกไต

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 12/03/2564

คลอดเหมาจ่าย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 12/03/2564

ฝังยาคุมกำเนิด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 12/03/2564

วัคซีนเด็กช่วงอายุแรกเกิด-12เดือน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 12/03/2564

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 12/03/2564

ฟันสวยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >
เผยแพร่ 12/03/2564

ตรวจสวนหัวใจ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >