ข่าวสาร

ปิดลงทะเบียนแสดงความสนใจวัคซีนทางเลือก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

ประกาศเลื่อนนัดการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี ได้รับขึ้นทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

ขอเรียนเพื่อทราบว่ารพ.มีความจำเป็นต้องเลื่อนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

ปิดระบบลงทะเบียนวัคซีนทางเลือก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

รับสมัครงาน ด่วน!

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >