แบบลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ภาครัฐบาล (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

- เข็มที่ 1 แอสตร้าเซนเนก้า(Astrazeneca)

- เข็ม 2 ไฟเซอร์ (Pfizer)

เปิดให้บริการช่วงเวลา 9 - 14 น

  นาย   นาง   นางสาว