วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

สร้างภูมิให้แข็งแรง ด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 

แพ็คเกจ